BurningCube.eu - Ruins of Industry
 0
BurningCube.eu - Ruins of Industry
Offline 
0%
 modpack.burningcube.eu  modpack.burningcu...
Kategorie:
1.19.2
Survival
Economy
Módy
Questy
Eventy
Sociální sítě

Server je pouze pro originální MC.

Ruins of Industry je modpack pro hru Minecraft, který se zaměřuje na postupný průchod různými érami a technologickými vývoji. Hráči budou muset projít několika různými dobami, z nichž každá přináší nové technologie, možnosti a výzvy.

Hlavní Éry

Minecraft Age: V této úvodní fázi se hráči začnou seznamovat s prostředím a základy hry Minecraft. Budou se učit těžbě surovin, stavbě, řemeslům a základním dovednostem.

Steam Age: S postupem do této éry se technologie posunou směrem k parnímu pohonu. Hráči budou schopni vytvořit jednoduché parní stroje, zlepšit těžbu a zpracování surovin a začnou se potýkat s vývojem průmyslu.

Industrial Age: V této éře se průmysl rozvíjí ještě více. Hráči se seznámí s elektrifikací, masovou výrobou, pokročilými stroji a dalšími technologiemi, které formovaly průmyslovou revoluci.

Digital Age: S příchodem digitální éry hráči budou pracovat s počítači, automatizací a moderními technologiemi. Automatizace se stává klíčovou dovedností.

Nuclear Age: V této fázi hráči budou zkoumat jaderné technologie, včetně výroby energie a využití jaderných reakcí. Bezpečnost a řízení rizik budou hrát důležitou roli.

Fusion Age: Poslední éra modpacku se zaměřuje na pokročilé jaderné a fúzní technologie. Hráči budou mít přístup k špičkovým vědeckým a technickým inovacím.